Allerzielen: herdenk de overledenen

Het is vandaag Allerzielen, een dag waarop door de Rooms-Katholieken de overledenen worden herdacht. Allerzielen is volgens hen een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die er niet meer zijn. We zien een gelijksoortige traditie terug in Mexico, ‘Día de los Muertos’. Daar gelooft men dat dat de zielen van kinderen op 1 november terugkeren naar de aarde en die van volwassenen op 2 november. Onder de Rooms-Katholieken in Nederland worden op 1 november juist de heilige herdacht, niet de kinderen.

Je kunt vandaag door het hele land kerkdiensten bijwonen, In Hilversum kan dit bijvoorbeeld tijdens een gezamelijk gedenkmoment om 19:30 uur bij de Oud Katholieke St. Vituskerk aan het Melkpad 12 of om 19:00 uur bij de Vituskerk op de Emmastraat 7.

Actueel