Wormenhotel Lieven de Keylaan


Hoe ga je duurzaam om met je GFT afval? Het beste antwoord is; composteer het. Daarvoor kun je natuurlijk zelf een compostbak maken, maar nog beter is om samen met je buurt al het GFT afval op 1 plek te verzamelen, te laten composteren, en die compost weer onder alle deelnemers te verdelen. Daar komt het Wormenhotel om te hoek kijken.
  • Lieven de Keylaan Hilversum
  • rmkreeft@gmail.com

Over Wormenhotel Lieven de Keylaan

Recycling, duurzaamheid, CO2 reductie. Het zijn allemaal termen die Hilversum hoog in het vaandel heeft staan. Het streven is om Hilversum in 2050 100% duurzaam te laten zijn.

Hoe ga je duurzaam om met je GFT afval? Het beste antwoord is; composteer het. Daarvoor kun je natuurlijk zelf een compostbak maken, maar nog beter is om samen met je buurt al het GFT afval op 1 plek te verzamelen, te laten composteren, en die compost weer onder alle deelnemers te verdelen.

Daar komt het Wormenhotel om te hoek kijken. Een wormenhotel is een grote bak waarin honderden tot zelfs meer dan duizend zogenaamde Tijgerwormen leven. Deze leven van het GFT afval, en zetten het om in compost. Afval wordt aan de bovenkant in het hotel gestort, en de compost kan aan de onderzijde eruit worden geschept.

Omdat (hopelijk) veel mensen meedoen, is het wormenhotel ook meteen een prachtige ontmoetingsplek voor de buurt. Zo zorgt het hotel ook meteen voor meer samenhang in de wijk en contact tussen buren die elkaar anders amper zouden zien. Het oogsten van de verse compost kan tot een jaarlijks terugkerend buurtfeest worden gemaakt.

Amsterdam is al jaren bezig met wormenhotels, en ze schieten daar als paddenstoelen uit de grond. Dankzij inzet van Herman Vijlbrief heeft sinds maart 2019 Hilversum Zuid ook een wormenhotel. In de middenberm op de kruising Moerbeilaan/Kolhornseweg. Sinds de komst van dit hotel, heeft de gemeente Hilversum zich aangesloten bij gemeenten die nieuwe hotels steunen indien aangetoond kan worden dat er voldoende draagvlak is binnen de wijk.

Video afspelen is uitgeschakeld in de bewerkingsmodus

 

En in Noord is dat draagvlak er. In totaal acht huishoudens hebben getekend voor een wormenhotel op de Lieven de Keylaan. De aanvraag is ingediend bij de gemeente, en zal hopelijk spoedig in behandeling  genomen worden.

Maar uiteraard stoppen we niet bij 2 hotels. Net als in Amsterdam zou het ideaal zijn als elke wijk minimaal 1 wormenhotel krijgt. Daarom bij deze de oproep aan bewoners in andere wijken om het voorbeeld van Zuid en Noord te volgen. Dan ziet de gemeente ook dat het idee aanslaat.


https://wormenhotel.nl