Samen maken we Hilversum een beetje mooier. Om dit ‘samen’ ook online in goede banen te leiden vinden we het fijn om hierover wat afspraken met elkaar te maken.

Hilversummers.nl is er voor alle Hilversummers. We vinden het daarom belangrijk dat we met elkaar voor zorgen dat we iedereen een veilig thuis bieden. Behandel een ander met hetzelfde respect als je graag zelf behandeld wilt worden.

01. Op Hilversummers.nl heeft iedereen een eigen stem
Iedereen die zich betrokken voelt bij het verbeteren van de fysieke en sociale leefomgeving mag meedoen op en aan Hilversummers.nl.

02. Op Hilversummers.nl stellen we ons voor
Om begrip te hebben voor elkaar is het fijn en handig om te weten wie een inhoudelijke bijdrage doet. We hebben ervoor gekozen dat iedereen mee mag doen aan Hilversummers.nl mits je jezelf kenbaar maakt en enkel onder eigen naam en met een herkenbare foto deelneemt aan de gesprekken.

03. Op Hilversummers.nl communiceren we vanuit een positieve grondtoon
Stroop werkt beter dan azijn en dat is ook van toepassing op het onderhouden van een goede verstandhouding met je dorpsgenoten. Een complimentje is zeer welkom en een goed bedoeld advies om iemand verder te helpen ook. En ongezouten kritiek? Doe dat maar lekker op Facebook.

04. Op Hilversummers.nl richten we ons op het algemeen belang
Samen zetten we ons in om vanuit het gezamenlijk belang Hilversum te verbeteren. En dit is natuurlijk is ons aller eigenbelang, waardoor we de rest van onze eigen belangen achterwegen kunnen laten.

05. Op Hilversummers.nl gebruiken we de kracht van de uitnodiging
Als initiatiefnemer kan ik iemand uitnodigen mee te doen aan het initiatief. Of de ander in gaat op mijn uitnodiging is aan de ander, en die keuzevrijheid waarderen we. Geboden en verboden hebben plaatsgemaakt voor inspireren en enthousiasmeren.

06. Op Hilversummers.nl communiceren we ‘on topic’
Weet je het beter dan de buurman? Richt je dan op het aandragen van een inhoudelijke verbeter suggestie en laat de buurman daarbij in zijn waarde.

07. Op Hilversummers.nl laten we elkaar de ruimte
Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk en fundamenteel element van een democratische samenleving. Vanuit Hilversummers.nl denken wij dat de vrijheid van de een eindigt op de plek waar die inbreuk zou gaan maken op de vrijheid van een ander. We waren het daarom enorm als je actief je best doet om ruimte te laten voor een ander en de verbetersuggesties die diegene heeft.

08. Op Hilversummers.nl vullen we elkaar aan
Van aanvullingen en toevoegingen worden je mede Hilversummers blij. Zo wordt een idee completer en realistischer en daarmee wordt de kans op realisatie groter.

09. Op Hilversummers.nl zoeken we de nuance
26 letters in ons alfabet stellen ons in staat om heel veel woorden te maken, die we op hun beurt kunnen gebruiken om nog veel meer zinnen te maken, en dan hebben we ook de non-verbale communicatie nog. Al met al hebben we dus best veel mogelijkheden om de nuance te zoeken en deze tot uitdrukking te brengen. Laten we daarvan genieten en ons voordeel ermee doen, juist dan komen we samen verder.

10. Op Hilversummers.nl erkennen we dat soms iemand ergens meer verstand van heeft
En in dat geval waarderen we iemands expertise en benutten we die om samen van optimale waarde te zijn voor onze leefomgeving.

11. Op Hilversummers.nl mag je een idee of initiatief ook aan jou voorbij laten gaan
Soms besteed je jouw energie, en goed bedoelde feedback, liever aan een ander idee of initiatief, en dat is helemaal prima. Het is helemaal oké om iets gewoon aan jou voorbij te laten gaan.

12. Op Hilversummers.nl gaan we uit van overvloed
Elk idee dat bijdraagt aan het verbeteren is welkom en waardevol. We gaan er hierbij vanuit dat we samen veel van de ideeën kunnen verwezenlijken. Ideeën hoeven elkaar daarbij niet te beconcurreren.

13. Op Hilversummers.nl bestaan problemen bij de gratie van een oplossing
Anders gezegd beschouwen we een probleem pas als probleem als we een oplossing weten, en dan is het probleem ineens veel minder problematisch. En een probleem zonder oplossing dat noemen we gewoon omstandigheden.

14. Op Hilversummers.nl blijven we uitgaan van de mogelijkheden
Ook als het een keer tegen zit of we onze zin niet gekregen hebben.

15. Op Hilversummers.nl respecteren we elkaars eigendom
Zowel de tuin van de buurman alsook afbeeldingen en teksten hebben een rechtmatige eigenaar, en daar gaan wij respectvol mee om.

16. Op Hilversummers.nl accepteren we de wet- en regelgeving
Het is wat het is en wil je er iets van vinden of aan veranderen... ga lekker de politiek in.

17. Op Hilversummers.nl houden we elkaar scherp op ons eigen gedrag

18. Op Hilversummers.nl doen we ons uiterste best, ga daar maar gewoon vanuit
De intentie is goed ook als het een keer anders over komt. Door te kiezen voor dit uitgangspunt maken we het onszelf veel makkelijker om vanuit verbinding met een ander van gedachten te wisselen.