Robert Grijsen

Robert Grijsen

12 januari


Robert Grijsen is dichter, schrijver, theatermaker en performer. In 2016 en 2017 was hij de eerste stadsdichter van Hilversum. Voor One Take Away draagt hij een kleine selectie voor van de gedichten die hij destijds schreef, afgewisseld met werk dat niet aan Hilversum gerelateerd is.