Central Park Hilversum


Henri strijdt namens Stichting B.O.B voor groen en leefbaarheid in ‘Over het Spoor’
 • Larenseweg 103 1221CK Hilversum
 • henri@larenseweg103.nl

Over Central Park Hilversum

Henri van IJken strijdt namens Stichting B.O.B voor groen en leefbaarheid in ‘Over het Spoor’ 

Stichting Betrokken Omwonenden Busremise Hilversum is tegen de huidige plannen van circa 365 woningen in veel achtertuinen. De strook waar deze ontwikkeling plaats zou moeten vinden is waar nu de Connexxion nog is gehuisvest en betreft namelijk een langgerekte strook grond. Als men daar 15 meter hoog wil bouwen heeft dit veel invloed op de leefbaarheid, privacy en leefkwaliteit van veel bewoners. En dat is nou juist het probleem . In deze wijk is er al sprake van een overvloed aan meervoudige bewoning en wil men niet dat er achtergelegen woningen gerealiseerd worden, is er hittestress aangezien er amper groen is en is parkeren een ramp in de smalle straatjes. Naast deze ontwikkeling zijn er nog vijf andere projecten waar men zo goed als alleen maar wonen wil toevoegen. Moeten we wonen zo hoog op de prioriteitenlijst zetten en daarbij alle pijnpunten waar wij als bewoners van de wijk elke dag mee geconfronteerd worden zomaar vergeten? 

'Nee' zegt Henri resoluut namens de Stichting waar al meer dan 1000 deelnemers bij aangesloten zijn.

De stichting heeft een plan B opgesteld en heeft alle pijnpunten die spelen in de wijk meegenomen in haar conceptuele planvorming.

Er is in deze wijk een enorm gebrek aan substantieel groen, De straten zijn zeer smal en amper tot niet toegankelijk voor de brandweer zonder schade te rijden, parkeren is een crime en zoals afgelopen jaar wel duidelijk werd kan bij veel regenval het riool het wateroverschot niet aan en lopen de Beatrix- & Stationstunnel vol. Het is een puzzel waar wij kijken naar de zwaktes van de wijk en dit met de leden omzetten naar een kans om zo de leefbaarheid van de wijk te verbeteren., Aldus Henri.

  De Stichting heeft rekening gehouden met al deze pijnpunten en wil op de plek van de busremise een duurzaam park realiseren waar je kan ontspannen. Maar doordat het park nog gerealiseerd dient te worden is het mogelijk om rekening te houden met infrastructuur voor verduurzaming van de wijk.

Zo kan er een ondergrondse parkeerplaats gerealiseerd worden om de parkeerdruk uit de omliggende wijken te halen en zo meer groen te realiseren, zal  een warmtenet gerealiseerd worden waar omringende wijk op aangesloten zullen worden en komt er een vijver die kan dienen als wateropvang zodat bij hevige regenbuien het water in de vijver terecht komt in plaats van de tunnels. 

Het is outside de box denken maar de visie wordt breed gedragen door de hoeveelheid leden die nog steeds blijft groeien en tevens passend is in het gemeentelijk beleid (gebiedsagenda 1221) waar erkend wordt dat het gebrek aan substantieel groen een issue is in de wijk.

De stichting heeft tevens al gesproken met de projectontwikkelaar. Deze heeft aangegeven bereidwillig te zijn om de grond te ruilen voor een ander perceel zodat er toch woningen gerealiseerd worden terwijl op de busremise een stuk natuur en groen terug komt. Zo breng je leefbaarheid en kwaliteit terug in de wijk. 

Vanuit de gemeente zijn er ook financiële middelen (bijvoorbeeld: mobiliteitsfonds) om dit te realiseren dus het lijkt ons logisch dat Hilversum hier een stap doet naar een versterking van tuinstad 2.0 en de woningopgave ergens anders opgelost zal worden maar dan wel met een duurzaam karakter/ uiterlijk. Hilversum Tuinstad heeft namelijk tuinen nodig om haar aantrekkingskracht te behouden en zo een kans doet zich maar een keer voor.

Henri, bedankt voor je inzet om Hilversum mooier en groener te maken


        
        
https://www.centralparkhilversum.nl/