Allard & Raoul -
Hilversummers.nl

Wat maakt jullie Hilversummers?

Deze vraag heeft ons lang bezig gehouden. Het was voor ons heel logisch om ons initiatief Hilversummers.nl te gaan noemen. Het was net zo logisch dat wij dit initiatief zouden nemen. Onlogisch voelde het aanvankelijk om onszelf Hilversummers te noemen. Het is namelijk heel gemakkelijk om te verzinnen waarom je geen Hilversummer zou zijn. Argumenten als "Ik ben er niet geboren", "Ik woon er momenteel niet" en "Er zijn mensen die al langer in Hilversum wonen dan dat ik überhaupt besta" maakte het ons wel lastig, terwijl we ondertussen de verbondenheid met Hilversum erg voelen.

Voor ons zijn Hilversummers mensen die betrokken zijn bij Hilversum, omdat ze er wonen of gewoond hebben, er werken, er ondernemen of om welke andere reden dan ook Hilversum een beetje mooier willen maken.

En ja dán zijn wij zeker Hilversummers!

Hoe zijn jullie op het idee gekomen? 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de gebiedsagenda Spoorzone bleken we veel gemeen te hebben. Zo zijn we beiden opgegroeid in een ondernemersgezin, kijken we liever naar de kansen die er zijn, zoeken we bewust samenwerking op, willen we graag goed zorgen voor de wereld waarin we leven (fysiek en sociaal) en zijn we zelfs 2 dagen na elkaar geboren.

In de vele gesprekken die volgden, zochten we naar mogelijkheden om vanuit onze betrokkenheid Hilversum een beetje mooier te kunnen maken. Niet alleen, maar samen met de vele Hilversummers die dit ook willen. Een vorm van burgerparticipatie en co-creatie die gebaseerd is op echt samen.

Wat is het doel met Hilversummers.nl?

We zouden Hilversummers.nl met jullie willen laten uitgroeien tot hét online podium van Hilversum. Samen maken we de stad nog mooier.

Wat is jullie favoriete plek in Hilversum?

Allard: De hei met uitzicht op de televisietoren. En het @AllArt vestzaktheater met zijn intieme setting.

Raoul: Het stadhuis en natuurlijk Fabrique Ludique.