Godelindeschool trapt inzamelingsactie af met sponsorloop

In het hart van Hilversum speelt de Godelindeschool dit jaar een bijzondere rol met het thema "Zorg voor elkaar". Het begint allemaal met de jaarlijkse, indrukwekkende sponsorloop, een evenement dat de schoolgemeenschap verenigt en waarbij de opbrengst binnenkort bekend zal worden gemaakt.

In samenwerking met de gemeente Hilversum heeft de school dit jaar gekozen om geld in te zamelen voor vier specifieke projecten die gericht zijn op ondersteuning voor mensen in een moeilijke thuissituatie:

1. Een Groenere Leefomgeving bij Keerpunt Zuid (Containerdorp): Dit project heeft tot doel de leefomstandigheden te verbeteren voor dak- en thuislozen met complexe problemen die verblijven in Keerpunt Zuid, ook bekend als het Containerdorp.

2. Ondersteuning van Stichting VoorleesExpress: Het tweede project is gericht op extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met taal, met als doel hun lees- en taalvaardigheden te verbeteren.

3. Betoverende Schoolreis naar Oud Valkeveen: Dit derde project biedt kinderen uit gezinnen die jeugdhulp- en gezinsondersteuning ontvangen de kans om deel te nemen aan een schoolreisje naar Oud Valkeveen, waar ze plezier kunnen beleven en nieuwe herinneringen kunnen creëren.

4. Educatieprogramma voor Gezinnen in Opvang: Het vierde project richt zich op het versterken van de weerbaarheid van gezinnen in opvang, met ondersteuning op het gebied van financiële vaardigheden en het vinden van werk.

Het is duidelijk dat de Godelindeschool niet alleen haar educatieve verantwoordelijkheid serieus neemt, maar ook haar maatschappelijke betrokkenheid toont door actief bij te dragen aan het welzijn van anderen. "Zorg voor elkaar" is meer dan alleen een motto; het is de drijvende kracht achter een schoolgemeenschap die positief en trots is op haar inspanningen om een verschil te maken. Samenwerken om de gemeenschap te versterken is hier geen toeval, maar een bewuste keuze.

Actueel