Hilversum krijgt 400 nieuwe flex woningen

Op 20 juli 2023 hebben de gemeente Hilversum, het Rijk en de woningcorporaties een intentieovereenkomst ondertekend. Het plan is om zo snel mogelijk 400 betaalbare flexwoningen te bouwen op het circusterrein in Hilversum. De hoognodige flexwoningen blijven maximaal 15 jaar staan en gaan dan naar een andere locatie.

De woningen op het Circusterrein zijn bedoeld voor starters en mensen in een lastige positie. Het plan is om minimaal 350 sociale huurwoningen en 50 woningen in de middeldure huur te bouwen. De flexwoningen bestaan uit een mix van 1, 2 en 3 kamerwoningen.

Als onderdeel van de samenwerking wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een plan gemaakt voor de aanleg van de openbare ruimte en nutsvoorzieningen. Uiterlijk 31 december 2023 moeten deze plannen afgerond zijn. Begin 2024 beslist de gemeenteraad over de realisatie van de flexwoningen en de benodigde investeringen in de openbare ruimte.

Actueel