Is Hilversummers.nl een Stichting?


Ja! De volledige naam is Stichting Hilversummers.nl. Hier vallen zowel de online alsook alle offline activiteiten onder. Dit betekent dat het platform een non-profitorganisatie is. Als drijfveer heeft de stichting om in samenwerking met bestaande organisaties en Hilversummers de plek waar we wonen en werken mooier te maken en de verbindingen in de lokale gemeenschap te versterken. Trots voor ons aller Hilversum is hierbij een van de ingredienten.

IS JOUW VRAAG NIET BEANTWOORD?

Stel hier je vraag!

FAQ