Karim Didouch en Malik El Boulhtoufi: stichting Ummah zet zich in voor een verbonden wijk

Karim Didouch en Malik El Boulhtoufi zijn zeer actief in Kerkelanden. Als Buurtouders, in het verenigingsleven, maar ook als er iets in de wijk speelt en meedenkers en -doeners gewenst zijn. Met hun Stichting Ummah (gemeenschap), zetten ze zich in voor een verbonden wijk. Malik: “Tijdens onze wandelingen als Buurtouders merkten we dat er behoefte is aan meer verbinding. Onbekend maakt onbemind. Wij zijn in deze wijk opgegroeid, zijn bekende gezichten en fungeren graag als schakel!”

“We willen ons inzetten voor gezelligheid, verbinding en activiteiten!”

Karim en Malik weten als Buurtouders hoe je verbinding maakt. Karim: “Buurtouders startte vanuit onveiligheidsgevoelens. Het idee was om in duo’s door de wijk te wandelen en het gesprek aan te gaan met jongeren en andere wijkbewoners. Daar merkten we dat het onderlinge contact zich beperkt tot de straten waar mensen zelf wonen. Maar in de wijk zien ze vervolgens allemaal mensen die ze niet kennen. Dat zorgt voor een onveiligheidsgevoel. Ze vonden het fijn dat wij rondliepen.”

Werken aan een veilige basis
Malik lacht. “Dat we een hesje aan hadden, bleek ook wel belangrijk. En dat we contact zochten. We stelden ons voor en gingen het gesprek aan. Daar merkten we de behoefte aan meer verbinding, maar ook dat jongeren niet weten waar ze terecht kunnen. De Keet is bijvoorbeeld maar twee keer per week open. We spraken ook nieuwkomers en vrouwen van 70 die hun wijk hebben zien veranderen. Er is meer verbinding nodig. De positieve punten van de wijk moeten weer benadrukt worden. Die zien mensen niet meer.” Karim: “Mensen klagen over jongeren, maar vinden het lastig om ze aan te spreken. Ons kennen ze. Wij zijn hier opgegroeid, laagdrempelig en mondig. We kunnen mensen aanspreken en het gesprek tussen hen op gang brengen.” Karim denkt aan zijn jeugd in de wijk. “Toen wij hier kwamen wonen, waren we zo’n beetje het eerste gezin van buitenlandse afkomst. Als wij langsliepen, zag ik gordijntjes open gaan en mensen naar ons kijken. Daar kan je recalcitrant van worden, maar je kunt er ook over praten. Maar daar is wel een veilige basis voor nodig. Het vraagt tegenwoordig lef om iets te doen. Er zijn zat mensen die iets willen betekenen in deze wijk. Maar dan moeten er eerst mensen opstaan. Met onze stichting willen we die mensen zijn.”

Werken aan een basis
De situatie van de jongeren houdt de mannen, beiden ouder van pubers, in het bijzonder bezig. Malik: “We hebben het vaak met de jongens over beeldvorming. De Kerkelandse jeugd wordt op overlast aangekeken, terwijl het van buiten de wijk komt. De jongeren willen dat imago niet. Laten we daar dan aan werken. Als we samen met hen een keer vuil gaan opruimen, of ze bezoeken de Kerkelanden-flats om oudere naar het winkelcentrum te helpen, dan geeft dat een andere uitstraling. Het valt of staat met dit soort verbindingen. Ze willen wat kunnen betekenen. Als ze iets leuks en nuttigs kunnen doen, snijdt het mes aan meerdere kanten.” Een ander thema in de wijk is eenzaamheid. Malik: “Mensen komen niet meer buiten, zijn slecht ter been. In het verzorgingshuis hoor ik verhalen van mensen die nooit bezoek krijgen, bij de Buurtmobiel zien ze dat ook. Als we ons maar met genoeg mensen voor de wijk inzetten, kunnen we samen een heleboel bereiken.” Met Stichting Ummah willen Karim en Malik werken aan een structuur voor deze activiteiten en initiatieven. Karim: “Op een organisatie, een structuur, kun je bouwen en steunen. Dan is er een basis en vastigheid. Daar kunnen generaties jongeren zich dan aan optrekken. Want de bewegingen zijn hetzelfde: als je een bepaalde leeftijd hebt, komt daar bepaald gedrag bij kijken. Dat is heel normaal. Als we een plek kunnen creëren waar jongeren 24-7 terecht kunnen, gaat het niet de verkeerde kant op bewegen. Ze moeten in de buurt letterlijk en figuurlijk hun plek kunnen krijgen.”

Iedereen draagt bij
Stichting Ummah wil niet afhankelijk zijn van subsidies, maar functioneren door donaties. Animo is er genoeg. Belangrijk is dat er op de nieuwe locatie een gebedsruimte en een ontmoetingsplek kan worden gerealiseerd. Karim: “Moslims bidden vijf keer per dag en idealiter gezamenlijk, dat gaat voor individueel. In Hilversum heb je vier moskeeën, maar in Kerkelanden is er niks. Dan is vijf keer per dag een hele opgave. Laat het mogelijk zijn op loopafstand. Dat zorgt vijf keer per dag voor een loopje. Dat is gezond, maar leidt ook tot ontmoeting. Want het gebed duurt maar vijf minuten, maar daarna gaan mensen samen wat doen. Koffiedrinken bijvoorbeeld. Mensen willen hiervoor doneren, omdat er veel behoefte aan is. Met die middelen kunnen we dan andere activiteiten organiseren.”

Gezelligheid en verbinding
Malik wenst dat de Stichting kan uitgroeien tot het middelpunt van de wijk. “Voor jong en oud, allochtoon en autochtoon, nieuwkomers en oudkomers. Dat iedereen de plek weet te vinden en mensen weten waar Ummah voor staat. Zoals iedereen in de wijk De Koepel kent. Wij zoeken een plek waar mensen 24-7 terecht kunnen en niet alleen als er activiteiten zijn. Met lokalen waar bijles en Engelse en Arabische les kan worden gegeven, zonder dat we moeten uitwijken voor andere activiteiten. En we willen stimuleren dat mensen zelf actief worden en activiteiten gaan dragen. Er zijn geen kaders, zolang wat er gebeurt maar goed is voor de mensen in de wijk. We willen ons inzetten voor gezelligheid, verbinding en activiteiten. Daarnaast moet het voor ons, als bewoners, te behappen blijven. Waarbij we afstemming blijven zoeken met organisaties in de wijk, zoals Versa Welzijn. Het is helemaal niet erg om klein te beginnen, we kunnen nu nog beginnersfouten maken zonder al te veel risico’s. Maar we blijven streven naar een locatie waar we meer van onze ambities kunnen vormgeven.”


 

Actueel