Klimaatalarm in Hilversum!


 • Marktplein Hilversum
 • aernoud@hilversum100.nl
 • 06-1250.5498

Over Klimaatalarm in Hilversum!

Klimaatalarm in Hilversum!

Laten we stilstaan bij het klimaat!

Zondag 14 maart wordt op tientallen locaties in Nederland een Klimaatalarm geslagen op initiatief van de landelijke Klimaatcrisis Coalitie. Ook in het Gooi/Hilversum laat een groot aantal organisaties van zich horen onder de noemer het Gooische Klimaatalarm. Het doel? Vlak voor de verkiezingen massaal van ons te laten horen. En Nederland oproepen om te stemmen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. Laat alvast van je horen tijdens het klimaatalarm en meld je aan via deze link!

De demonstratie is vooral digitaal

Terwijl een klein aantal mensen (max 200 in verband met gemeentelijke voorwaarden) welkom is om op zondagmiddag 14 maart vanaf 14.30 een alarm  op het Marktplein te slaan, uiteraard op voldoende afstand van elkaar. Zal het overgrootte deel van de mensen gebruik maken van de onlinemogelijkheid om alarm te slaan! Meldt je daarvoor aan op de landelijke site 'klimaatmars2021.nl'.

Het programma:

vanaf 14.15 uur: aanloop, en plaatsnemen in je eigen krijtcirkel

14.30 enkele mededelingen

14.43 aanvang 17 minuten stilte om te focussen op het belang van rekening te houden met het klimaat bij het bepalen van je stem op 17 maart

15.00 we slaan het klimaatalarm!

aansluitend opruimen

Doe ook mee!
Hoe luider het alarm klinkt, hoe meer effect dit heeft. Daarom roepen de initiatiefnemers iedereen, van jong tot oud, op om online mee te doen.

Deelnemende partijen
Een greep uit de organisaties die alarm slaan:

 • Verduurzamingsorganisaties Hilversum100 en Samen Sneller Duurzaam uit Gooisemeren
 • Hilversummers.nl, @Allart (Korte Noorderweg), Vonk in de Wijk (Larenseweg), Lokaal (Stationsplein) en de Altijd Werkplaats (Bussum)
 • De Gooische energiecoöperaties (samen bijna 2000 leden)
 • Grootouders voor het Klimaat, afdeling ‘t Gooi
 • De lokale/Gooische afdelingen van D66, GroenLinks, de PvdA en de SP
 • Milieudefensie, afdeling Hilversum / Gooi
 • Enkele Groene Kerken in Hilversum en Huizen en het Christelijk Spiritueel Centrum
 • Een heleboel individuele inwoners

Doel en organisatie
Het Gooisch Klimaatalarm maakt onderdeel uit van de landelijke Klimaatcrisis Coalitie. Doel van het alarm staat omschreven op
https://klimaatmars2021.nl/

Vragen/opmerkingen/suggesties over het Gooisch Klimaatalarm: Aernoud Olde, 06-1250.5498 / aernoud@hilversum100.nl

De kerngroep van de Gooise Klimaatmars bestaat uit Janneke Boos (van lokaalhilversum.nl), Allard Bentvelsen (van Hilversummers.nl), Jogchum Kooi (van Grootouders voor het Klimaat) en Aernoud Olde (van o.a. HIlversum100.nl)

Helpen met de voorbereidingen?
Wil je meehelpen met de voorbereidingen? Heel graag! We zoeken nog mensen voor oa het social media team, werving van jongeren, fabriceren van spandoeken en andere aankleding en het betrekken van doelgroepen zoals jongeren.
Meer info via Gooisch_Klimaatalarm@outlook.com

 


https://klimaatmars2021.nl/lokaal/klimaatalarm-in-hilversum/