Nieuw armoedebeleid gemeente Hiversum

Het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Hilversum heeft als doel om meer mensen gebruik te laten maken van de regelingen en voorzieningen en snellere hulp aan mensen met schulden te bieden. 5100 huishoudens liggen in Hilversum namelijk op de armoedegrens, daarom staat dit onderwerp op de beleidsagenda. De gemeente wil graag dat het voor huishoudens met schulden duidelijker is waar zij terecht kunnen.

Het aantal huishoudens met schulden is dus te hoog en de gemeente zal behalve preventie, vroegsignalering, budgetbeheer en schuldhulpverlening nu dus ook budget coaching aanbieden met als doel om overzicht te creëren. Hopelijk helpt dit om de financiële stress te verlagen voor de betreffende huishoudens. De ervaringen blijken tot nu toe positief.

Actueel