Op 30 oktober 2021 lanceerden we 'Samen waarmaken': de functionaliteit op Hilversummers.nl waardoor het voor iedereen mogelijk is geworden om ideeën op te pakken en samen met iedereen die dat idee volgt deze uit te werken en het gewoon te gaan doen.

Zie het als een online werkomgeving op initiatief-niveau, waarbinnen je kan communiceren met elkaar, bestanden delen en datums prikken om zo ideeën te verwezenlijken.

Oproep Klimaatmanifest Hilversum

Over dit idee.

Wij roepen iedereen die hart heeft voor een toekomst op tot de volgende drie acties:

 1. Onderteken het Klimaatmanifest op ‘KlimaatmanifestHilversum.nl’;
 2. Vraag al je vrienden en contacten om jouw voorbeeld te volgen;
 3. Weet jij nog een vereniging, organisatie of onderneming die misschien ook wel haar logo onder het manifest wil zien? Meldt het ons (ManifestHilversum@gmail.com), of benader ze zelf.

Met dit Klimaatmanifest willen wij invloed uitoefenen op de verkiezingsprogramma’s en op het coalitieakkoord van de nieuwe gemeenteraad die in maart gekozen wordt.
Inmiddels hebben al meer dan 65 organisaties en vele mede-inwoners hun sympathie voor dit klimaatmanifest uitgesproken.

Rode draad in het manifest is: sluit aan bij de initiatieven uit de samenleving. En neem je verantwoordelijkheid door de Brede Welvaart als nieuw kompas te omarmen. Wij noemen 7 wegen naar een beter klimaat:

 1. Faciliteer circulair en duurzaam.
 2. Bied toekomstbestendige ondernemers ruimte en faciliteiten.
 3. Bevorder energietransitie, met aandacht voor verschillen in financiële mogelijkheden.
 4. Erken en steun broedplaatsen en wijkcentra met hun menselijke maat.
 5. Ga voor gezond groen, natuur en biologische tuinbouw.
 6. Schep ruimte voor voetgangers en alle soorten fietsen.
 7. Draag de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in de volle breedte uit.

Help je mee om zoveel mogelijk logo’s en sympathisanten achter dit Klimaatmanifest te scharen?

Info: Oproep Klimaatmanifest Hilversum

Locatie:

Delen:  
Oproep Klimaatmanifest Hilversum

Wij nemen het serieus om jou en je mede Hilversummers te ondersteunen in het waar maken van je initiatief. We vinden het een fijne gedachte dat jij het minstens net zo serieus neemt. Daarom stellen we je snel nog even een paar vragen voordat we daadwerkelijk het initiatief starten.

Maakt het te nemen initiatief Hilversum mooier voor meerdere Hilversummers? Zijn er meer Hilversummers die het een goed idee vinden? Heb je al een idee van Hilversummers die je in ieder geval wilt uitnodigen om betrokken te raken bij het initiatief?

 • Samen zetten we ons in om vanuit het gezamenlijk belang Hilversum te verbeteren. Dit betekent dat je snel op zoek zult gaan naar betrokkenheid van meerdere Hilversummers.

Is het waarmaken van dit idee iets dat ligt binnen jouw bereik? Is bij het idee iemand anders zijn eigendom (bijvoorbeeld gebouw o.i.d.) betrokken? Krijg je bij het waarmaken van het idee te maken met wet en regelgeving?

 • Soms is een idee vooral een oproep aan een persoon of organisatie om iets op te lossen of zich aan te passen. In dat geval is direct contact met de betreffende Hilversummer ons inziens een verstandigere route dan het nemen van een initiatief op Hilversummers.nl. Mocht je idee betrekking hebben op iemand anders zijn eigendom of past het mogelijk niet in wet en regelgeving dan kan het nuttig zijn om dit eerst verder te onderzoeken voordat je een initiatief neemt.

Heb je een duidelijke ambitie? Iets dat op enige moment beschouwd kan worden als 'klaar'.

 • Initiatieven zijn pogingen om samen met andere Hilversummers een idee te verwezenlijken, initiatieven kenmerken zich doordat ze een begin en een eind hebben en na afloop van een geslaagd initiatief Hilversum een beetje mooier geworden is.

Is er voor het waarmaken van dit idee geld of andere middelen benodigd?

 • En heb je er voldoende vertrouwen in dat je samen met de andere Hilversummers deze middelen bij elkaar kunt organiseren?

Ben je bereid om er voldoende tijd in te steken om het initiatief daadwerkelijk samen waar te maken?

 • Onze ervaring leert dat het waar maken van een initiatief best regelmatig meer tijd en energie kost dan je van te voren verwacht en of hoopt. En dat is natuurlijk helemaal prima want zou je er anders aan beginnen... Toch vinden we het fijn als je nog één keer goed bedenkt of je ook als het even tegen zit bereid bent om samen met Hilversummers je echt in te zetten het idee waar te maken. Ja? Neem dan nu gerust het initiatief!

Mocht je nog twijfelen of vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. We sparren graag met je!