Politicus van het jaar 2020 Hilversum


Inmiddels zijn de prijzen uitgereikt en daarmee de winnaars bekend! Opnieuw zijn er twee prijzen. Allereerst is er de vakprijs, waarbij de politici elkaar punten geven. Daarnaast is er de publieksprijs - de Frans Vrolijkaward - ooit in het leven geroepen door Marco van Stralen.

De verkiezingen voor Politicus van het Jaar in Hilversum wordt jaarlijks georganiseerd de Gooi en Eembode, Politiek Debat Hilversum, Hilversum Verbonden en de website www.hilversummers.nl. De Frans Vrolijkaward is in 2006 in het leven geroepen door oud-raadslid Marco van Stralen.

Publieksprijs top 3

Deze top 3 is in alfabetische volgorde getoond. De winnaar wordt later bekend gemaakt.


Vakprijs top 3

Deze top 3 is in alfabetische volgorde getoond. De winnaar wordt later bekend gemaakt.

Alle genomineerde:


 

Michiel Eerenberg

De Hart voor Hilversummer is in juni en juli het politieke boegbeeld geworden van de nee tegen de MRA-plannen.. Tijdens de drie marathonsessies gaf Eerenberg, altijd goed voorbereid, in duidelijke taal aan waarom 'Hart' tegen was en wat er moest gebeuren: een pas op de plaats zodat er met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden een visie opgesteld kon worden.

 

Gerben van Voorden

Gerben van Voorden blijft zich als raadslid doorontwikkelen. Hij heeft tegenwoordig het overzicht, de spreekvaardigheid en de politieke moed om namens zijn CDA-fractie het debat scherp aan te gaan. Hij is vasthoudend in zijn vragen, in zijn betogen legt hij de beweegredenen helder uit, verliest zich niet in de details en er is met hem een compromis te sluiten. Kortom: Gerben van Voorden vordert in het politieke handwerk, al moet hij zeker nog stappen zetten.

 

Pierre van Rooden

Toont zich een prima fractievoorzitter, nadat hij die rol heeft overgenomen van Bianca Verweij. Goed in het debat, scherp. Goede inhoudelijke inbreng.

 

Arno Scheepers

Een doelgerichte wethouder, die graag bij zijn eigen plan blijft. Anderen noemen dat koppig, met het oog op de bal. Komt vaak rigide en zelfs driftig over, maar hij boekt wel resultaten op de moeilijke dossiers waarbij hij open staat voor gesprek en discussie. Veelgenoemd daarbij: het stationgebied. Kwalificaties: dossierkennis, duidelijk, transparant, gedreven, standvastig, to-the-point, zeer compleet in beantwoording.

 

Jan Slingerland

Fractievoorzitter Jan Slingerland slaagt er steeds meer in zijn kikkers in de kruiwagen te houden. De fractie van Hart voor Hilversum begon deze raadsperiode nogal rumoerig. Daar waren ook wel redenen voor. Door de rustige, overwogen en coachende manier van leiding geven heeft hij de fractie van Hart voor Hilversum in rustiger, in bestuurlijker, vaarwater gebracht.

 

Aafke Vreugdenhil

Zij wordt het 'geweten' van de raad genoemd, ook wel de juf of moeder van de raad. Aafke is altijd beleefd, rustig en overwogen. Maar áls ze zich ergens boos over begint te maken dan weet de hele raad dat het ook goed mis is! De meest genoemde typeringen: betrouwbaar, maar ook bevlogen, oprecht, inhoudelijk, wars van theater, en met hart voor de medemens.

 

Hidde Fennema

Naast een prettige commissievoorzitter - met of zonder rode kaart in de hand - is Fennema een prima debater: hij weet heel goed het VVD-verhaal te vertellen, ook al gaat het over impopulaire zaken. De liberaal is vasthoudend, scherp en daagt anderen verbaal uit om kleur te bekennen, zoals in het debat over de sluiting van de kleine spoorbomen.

 

Edwin Göbbels

Edwin Göbbels kreeg steeds meer moeite met het naar zijn smaak te opportunistisch opereren van zijn D66-fractie. Hij wil consistent en zorgvuldig besturen en dat maakte de afstand tussen hem en zijn fractie allengs groter. De knoop is doorgehakt en Göbbels gaat nu alleen verder onder de noemer "Democraten Hilversum". Hij vaart een heldere en principiële koers en legt telkens op nette en indringende wijze de vinger op de zere plek.

 

Jacqueline Kalk

Prettig als commissievoorzitter en in het debat een goed debater. Echte sociaaldemocraat met hart voor de zorg en zwakkeren in de samenleving. Spreekt heldere taal, fijn om naar haar te luisteren. En kritisch richting het college.

 

Femke van Drooge

Inhoudelijk sterk. Goed in het debat. In staat om mooi en duidelijk uit te leggen aan mensen wat er speelt. Onderscheid zich in de mate waarin zij mensen zelf benadert Spreekt duidelijk, durft de confrontatie aan te gaan. Werkt ook vaak samen. Gedreven, vasthoudend, bijt zich vast als een terrier en laat ze niet ontsnappen op basis van slimme retorische trucs.