maak kennis met


Joop Lahaise

Over mij

Commissielid voor de PvdA. Hou mij vooral bezig met stedelijke ontwikkeling, wonen en verkeer. Zeg maar het 'fysieke domein'. Maar ook sociaal beleid heeft mijn interesse en aandacht, naast uiteraard cultuur. Als journalist van huis uit ben ik nieuwsgierig en kritisch. Secretaris Herdenkingscomité Februaristaking Hilversum.

Betrokken bij Hilversum omdat...

Ongelooflijk fijne stad met dorps trekken, omringd door natuur en vlakbij Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Mediastad bovendien en gezegend met veel bijzondere architectuur. Maar wat mij verbaast zijn de geringe trots op al dat moois, de sloopdrift, de dominantie van de auto en een binnenstad die amper prijsgeeft wat er allemaal in de mediastad gebeurt.

Favoriete plek (trotspot) in Hilverum

Op dit moment Silverpoint als voorbeeld van hoe het ook kan (Tante Jans).

Joop wordt enthousiast van...

Creativiteit, durf, vergroening, geen gelul maar aanpakken (het milieu, woningnood, leegstand, speculatie, huisjesmelkerij, autostad) en alle pogingen om de symbolische en soms ook echte scheiding tussen 'over 't spoor' en de rest op te heffen. Fysiek: meer verbinding tussen oost en west. Sociaal: minder segregatie, kleinere verschillen tussen arm en rijk.