maak kennis met


Lex van Waarden

Over mij

Ik woon al vele jaren met plezier én kinderen in Hilversum. Bij ergens wonen hoort voor mij onlosmakelijk dat je je inzet voor je directe (leef)omgeving. Raadswerk is voor mij een prachtige manier om een bijdrage aan Hilversum te leveren. Naast het raadswerk werk ik landelijk als zelfstandig architect in de huisvesting voor de "eerstelijnszorg": nieuwbouw en verbouw van huisartsenpraktijken en gezondheidscentra. In mijn vrije tijd ben ik versleten voetbalveteraan bij Victoria. Voetballen gaat niet meer, maar fluiten wél: bij de Klassieke Veteranencompetitie.

Betrokken bij Hilversum omdat...

Samenleven gaat niet vanzelf. Vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Niet in de politieke arena. En niet buiten het Raadhuis. Ik heb een rotsvast geloof in samenwerken en vertrouwen in plaats van individueel scoren en wantrouwen. Alleen ga je snel, samen kom je verder. Ook in Hilversum. Daarom is Hilversummers een prachtig initiatief!

Favoriete plek (trotspot) in Hilverum

Het Raadhuis, Mout, Zonnestraal, Bij de Tuinman

Lex wordt enthousiast van...

Positiviteit