maak kennis met


School voor Compassie

Over mij

Geluk is afhankelijk van goede relaties. De relatie met anderen, de relatie met jezelf. Maar ook met de aarde en het transcendente. De sleutel voor goede relaties is compassie. En het mooie is: daarin kun je oneindig groeien. Dat is waarin de School voor Compassie je ondersteunt. De School is een innovatief project van het Leger des Heils.

Betrokken bij Hilversum omdat...

we graag investeren in goede onderlinge verhoudingen. (En daar zijn we best goed in, al zeggen we het zelf :))

Favoriete plek (trotspot) in Hilverum

Gebouw De Vereeniging (de plek waar we iedere laatste vrijdag van de maand een Open Avond organiseren)

School wordt enthousiast van...

Mensen die steeds meer zichzelf worden en daardoor diepere relaties met anderen aangaan.