THOMAS VAN DER STEEN

Dudok ontwierp vele scholen in Hilversum. Ook deze Nienke van Hichtumschool, met zijn lage ramen en typische oranje gekleurde kozijnen. De school werd al gauw Duivenschool genoemd omdat er nestkasten in de schoorsteen zaten. 

Actueel