Fijn gesprek in buurthuis Zo-Samen over vluchtelingenbeleid.

Het gesprek in buurthuis Zo-Samen in Zuidoost was waardevol en aangenaam, waarbij we veel dank verschuldigd zijn aan Sandra Zamir, de opbouwwerker, voor haar inzet. We waren verheugd dat wethouder Karin Walters ook aanwezig was bij deze bijeenkomst. Bovendien willen we graag de groep van 11 buurtbewoners bedanken die op een constructieve manier hebben meegedacht. De centrale vraag van deze (en de andere) gesprekken is “Wat is er nodig om 360 vluchtelingen op te vangen”.

Hierbij worden alle kanten van deze casus in overweging genomen en besproken. Tijdens de bijeenkomst hebben we genoten van heerlijk Iraans rolettegebak, wat bijdroeg aan de ontspannen sfeer en het samenzijn.


de iraanse rolette

Het was een comfortabele gelegenheid waarbij ideeën werden uitgewisseld en waardevolle inzichten werden gedeeld. We waarderen de betrokkenheid en participatie van de buurtgemeenschap enorm. Door samen te werken en naar elkaar te luisteren, kunnen we gezamenlijk plannen vormen die voor ons allemaal oog houden. De bijeenkomst heeft bijgedragen aan een positieve en constructieve dialoog, waarbij verschillende perspectieven en ideeën werden gehoord en gewaardeerd.

We kijken uit naar toekomstige bijeenkomsten en het voortzetten van deze waardevolle samenwerking. Je kan je nog aanmelden bij aankomende gesprekken via de onderstaande link.

 

Actueel