Hilversummers.nl en Gemeente Hilversum betrekken inwoners bij uitbreiding asielopvang

De gemeente Hilversum en Hilversummers.nl werken samen om de uitbreiding van opvangplekken voor asielzoekers in goede banen te leiden. Inwoners worden actief betrokken bij dit proces, waarbij hun ideeën en zorgen worden gehoord. Via verschillende kanalen krijgen zij de mogelijkheid om deel te nemen aan verkennende gesprekken, straatgesprekken en om input te delen via fysieke en digitale ideeënboxen.

Verkennende gesprekken:

Gedurende de eerste drie weken van juli worden alle wijken van Hilversum minimaal twee keer bezocht voor verkennende gesprekken. Inwoners worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen en hun stem te laten horen over de uitbreiding van de asielopvang.

Straatgesprekken:

Naast de geplande gesprekken in de wijken, worden er ook straatgesprekken georganiseerd. Op deze manier worden zoveel mogelijk verschillende perspectieven verzameld.

Fysieke en digitale ideeënbox:

Naast de mogelijkheid om in gesprek te gaan, kunnen inwoners ook hun ideeën en zorgen delen via fysieke ideeënboxen die in verschillende wijken zijn geplaatst. Daarnaast is er ook een digitale ideeënbox beschikbaar om input te verzamelen.

Informatie en vragen:

Voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over asielopvang in Hilversum kunnen inwoners terecht op de speciale webpagina van de gemeente Hilversum. Daar kunnen ze ook contact opnemen voor verdere vragen.

Conclusie:

De gemeente Hilversum en Hilversummers.nl betrekken actief inwoners bij de uitbreiding van de asielopvang. Via verkennende gesprekken, straatgesprekken en fysieke en digitale ideeënboxen krijgen inwoners de mogelijkheid om hun stem te laten horen en ideeën en zorgen te delen. Dit proces draagt bij aan een inclusieve en zorgzame samenleving waarin iedereen gehoord wordt.

Actueel