Ilona werkt met buurtgenoten aan een groenere leefomgeving

Ilona Hartensveld woont sinds oktober 2022 met veel plezier in Kerkelanden. Niet in de laatste plaats vanwege de vele vogelsoorten, weilanden en al het groen. Maar het kan altijd groener! Want het gaat niet goed met de insecten en die ontwikkeling bedreigt de hele keten. Ilona wil graag de biodiversiteit in de wijk vergroten. Die missie leidde tot de beweging Kerkelanden Groent! “Elkaar ontmoeten is toch veel leuker in het groen dan in een stenige omgeving?”

“Samen gaan we Kerkelanden vergroenen!”

Met minimale kosten en kleine acties kun je van alles voor de natuur doen. “Dat is niet alleen leuk om te doen, maar het verfraait ook je eigen leefomgeving. Je kan beginnen langs de gevels van je huis, in je tuin of op je balkon. Onze stadsecoloog heeft bijvoorbeeld zakjes zaden samengesteld met inheemse planten die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Zeker bij mensen met versteende tuinen ligt er een enorme kans om juist met dit soort kleine acties een verschil te maken. Mijn ideaal is dat er een groen lint door de wijk ontstaat. Meer natuur in de wijk en een groter leefgebied voor dieren.”  

Ontmoetingen en toeval
Terug naar de start van Kerkelanden Groent. Zoals zo vaak speelde ontmoetingen en het toeval er een grote rol bij. Ilona: “Ik ontmoette Sietse. Hij is aangesloten bij een buurtinitiatief waarmee hij, samen met straatgenoten, meer natuur in zijn straat heeft gerealiseerd. Daar raakte ik enorm door geïnspireerd. Dat moest in Kerkelanden toch ook kunnen? Hij gaf me de tip om contact te zoeken met de wijkregisseur. Dat heb ik direct gedaan en twee dagen later kwam Natascha Heerschop al bij ons thuis. We liepen samen een rondje door de buurt en ze was enthousiast. Zij zette me op het spoor van Pier en Jetty, twee andere bewoners. Bij Jetty in haar appartement zag ik direct bijenhotels en hoe ze met vogels bezig was. Zelfs op acht hoog kan dat dus! Zij heeft zich met twee andere bewoners ook ingezet voor het inzaaien van een groenstrook, met zaden die de gemeente beschikbaar heeft gesteld. Daar vliegen nu hommels en allerlei soorten bijen.” Van het een kwam het ander. Nu is er de beweging Kerkelanden Groent! Een werkgroep van 10 bewoners, met een prachtige website, een aantal inspirerende activiteiten en een pilotplan voor Groene Brinkje, inclusief de Droom voor Kerkelanden in 2030. Ilona merkt dat het initiatief leeft. “Ik ontmoette iemand van IVN die er al over had gehoord. Ook in het duurzame netwerk Hilversum 100 zijn we inmiddels bekend. De gemeente weet ons te vinden en ook in de wijk is het initiatief heel positief ontvangen. Het balletje rolt maar door!” Wat er is gebeurd, betekent veel voor Ilona. “Ik weet nu dat er veel leuke mensen in Kerkelanden wonen. En het is een mooie gedachte dat we samen iets van de grond gaan krijgen wat tien jaar geleden misschien niet was gelukt.”

Vergroenen van Boomspiegels
De eerste groene meters in de wijk zijn al gemaakt. Ilona: “Marleen, een lid van onze werkgroep, had al vaker geprobeerd om dingen aan te planten in Boomspiegels, maar dat werd steeds weg geschoffeld. Totdat ze grotere planten neet zette. Die bleven staan. Het triggerde ons om te kijken of we in de wijk grootschalig aan de slag konden met het aanplanten van Boomspiegels. Het is een mooie manier om je als werkgroep te laten zien. Dat je het samen wil doen en dat de gemeente erachter staat. Een plus een is dan drie. We zijn ingehaakt op het landelijke Boomspiegelfeest van Guerrilla Gardeners. Zij zoeken naar plekken in de openbare ruimte om die, samen met de gemeente, te vergroenen. Je kunt je als gemeente of wijk aanmelden om mee te doen. We hebben zelf de pers benaderd en Hilversum 100, het duurzame netwerk, heeft het opgepakt. Versa Welzijn heeft posters geprint, Marleen heeft ze overal opgehangen. We hebben zo drie hofjes kunnen vergroenen met in totaal 200 planten die we van de gemeente kregen. We willen uiteindelijk 300 Boomspiegels doen, zodat er een groen lint door de wijk ontstaat. Dat is heel belangrijk voor bijen en vlinders. Die kunnen zo gevoed worden, maar ook schuilen en overnachten. De vergroende Boomspiegels krijgen aan het einde een tegel, zodat er niet meer geschoffeld wordt.”

Nieuwe verbindingen
Niet alleen de natuur profiteert, werken aan groen doet ook iets met de sfeer in de wijk, vertelt Ilona. “Als je met meerdere bewoners het beheer doet, levert het veel mooie ontmoetingen op. Op de hofjes in Kerkelanden kent echt niet iedereen elkaar. Mooi voorbeeld is het Gomarushof. Iedereen kwam meehelpen. Buren sleepten picknicktafels naar buiten, Katinka van Versa Welzijn kwam langs met haar Bakkie in de buurt. Ze ging samen met wat dames uit de buurt langs deuren van mensen die niet vaak buiten komen. Het was echt prachtig! Er kwamen gesprekken op gang over het plaatsen van regentonnen. Over de mogelijkheden om met buurtkinderen het onderhoud te gaan doen. Als initiatiefnemer kan je hier alleen maar blij van worden. Je ziet dat mensen de handen uit de mouwen willen steken. Je doet het samen en dat zorgt voor nieuwe verbindingen. Zeker in deze geïndividualiseerde tijd, is het mooi te ervaren dat je er voor elkaar wilt zijn. Per hofje zijn er ook weer appgroepen ontstaan, daar worden foto’s in geplaatst van hoe alles groeit en bloeit. Het was een heel geregel, maar volgend jaar kunnen we het zo weer van de plank trekken. Inmiddels hebben buurtbewoners al 70 van de 300 Boomspiegels geadopteerd!”

Boomstamontmoetingen
Terug naar de Droom voor Kerkelanden. In het pilotplan Groene Brinkje staat deze daadwerkelijk beschreven. Ilona: “Het is samengesteld uit ideeën van allerlei mensen uit de wijk. De droom bestaat onder ander uit twee wadi’s, meerdere groene brinkjes, klimaatadaptieve speelpleinen, omdat die nuttig én veel aantrekkelijker zijn dan betegelde pleinen, een schoolmoestuin en een groen Speelpleintje bij het Calvijnhof, om hitte-stress tegen te gaan. Er zijn natuurinclusieve tuinen, er is plaats voor meer kleine diersoorten en er is een groen lint van toegankelijke tuinen door de wijk getrokken. In de kale borders langs de flats staan waardevolle bomen, heesters en bloeiende vaste planten. Ook liggen er boomstammen waar mensen op zitten en praatjes maken. Mensen gaan graag naar buiten en wandelen vaker. Er is een mooie theetuin, waar mensen thee drinken en samen lunchen. In de Moestuin en het Voedselbos halen mensen zelf hun groenten. Mensen van allerlei culturen voelen zich, door de nieuwe contacten en ontmoetingen, meer betrokken, gezien en gehoord. Maar ik zie vooral boomstammen, op velden. Die uitnodigen tot boomstamontmoetingen, waaruit weer nieuwe, mooie dingen ontstaan!”

Wil je meer weten over Kerkelanden groent!?
Ga dan naar www.kerkelandengroent.nl of bel met Ilona: 06-50467778. 

Actueel