Praat mee over asielopvang: Wat is er nodig?

De gesprekken met inwoners over wat er nodig is om 360 asielzoekers in Hilversum op te vangen, zijn afgerond, zie ook de website: watisernodig.nl. Veel Hilversummers hebben tijdens de bijeenkomsten en via de vragenlijst van zich laten horen.

We zullen op 27 november bij @AllArt toelichten wat er volgens Hilversummers nodig is om asielopvang in onze stad goed te regelen. Daarnaast is er volop gelegenheid om met elkaar ideeën uit te wisselen, niet alleen over opvangplekken maar ook over hoe we met elkaar samenleven. Daar kunnen alle organisaties en inwoners van Hilversum aan bijdragen.  Daarom hopen we dat ook jij bij de bijeenkomst aanwezig zal zijn. We starten om 19:30 uur maar je bent vanaf 19:00 uur welkom. Tot dan!

Actueel