Even bijpraten met Youssef Douzi van Younghilversummers

Interviewer: Wat was de inspiratie achter de oprichting van Young Hilversummers? Wat motiveerde jullie om betrokken te raken bij lokale kwesties en de stem van jongeren te versterken?

Youssef: Ik ben zelf opgegroeid in Hilversum en voelde me vaak bestempeld als hangjongere. Het was moeilijk om als jongere gezien en gehoord te worden, zelfs voor kleine dingen zoals het realiseren van een voetbalkooi in onze buurt. Dit heeft mij gedreven om jongeren een platform te bieden om hun eigen leefomgeving te verbeteren en hun talenten te ontwikkelen. Ik geloof dat jongeren zelf de macht hebben om verandering te brengen, soms hebben ze gewoon een beetje extra ondersteuning nodig om hun plannen en ambities waar te maken.

I: Kun je enkele voorbeelden geven van concrete acties of projecten die Young Hilversummers heeft ondernomen om de belangen van jongeren in Hilversum te behartigen?

Y: Een voorbeeld is het danscollectief genaamd "The Creatives" dat binnen Young Hilversummers is ontstaan. Ze hebben al verschillende optredens gehad, zo hebben ze zich laten zien rondom het nieuwe Cultuurbeleid en in De Vorstin rondom de voorbereidingen voor het jubileumjaar (600 jaar Hilversum). Dit platform heeft hen de mogelijkheid gegeven om zich verder te ontwikkelen en heeft andere organisaties aangetrokken die interesse hebben getoond in de jongeren. Op deze manier zorgt Young Hilversummers voor verbindingen tussen jongeren en verschillende partijen.

I: Hoe heeft de betrokkenheid bij Hilversummer.nl Young Hilversummers geholpen om hun doelen te bereiken? Kun je specifieke voorbeelden geven van de impact die het platform heeft gehad?

Y: Hilversummer.nl is als het ware het grotere broertje of zusje van Young Hilversummers. Dankzij de verbindingen en netwerken van Hilversummer.nl kunnen wij als platform voortbouwen vanuit het perspectief van jongeren. Het heeft ons geholpen om onze eigen identiteit te creëren en onze doelen na te streven.

I: Wat zijn enkele uitdagingen waarmee Young Hilversummers te maken hebben gehad tijdens hun betrokkenheid bij Hilversummer.nl en hoe zijn jullie daarmee omgegaan?

Y: Een uitdaging is dat jongeren vaak nog geen volledig beeld hebben van wat er mogelijk is en soms ook niet volledig in zichzelf geloven. Onze taak is om jongeren te overtuigen en aan te moedigen om hun eigen kracht te benutten en te laten zien dat er meer mogelijk is dan ze denken. Het leggen van verbindingen, het bieden van nieuwe perspectieven en het verkennen van mogelijkheden buiten hun eigen wereld kunnen hierbij helpen. Een mooi voorbeeld hiervan is Mohamed Alnour, die deel uitmaakt van het danscollectief en ook betrokken is bij cultuur en maatschappij binnen het platform. Hij realiseerde zich pas na enkele maanden dat alle themagroepen eigenlijk met elkaar verbonden zijn 

I: Kun je beschrijven hoe Young Hilversummers samenwerkt met andere organisaties en belanghebbenden in Hilversum om de belangen van jongeren te vertegenwoordigen?

Y: Young Hilversummers werkt samen met andere organisaties door jongeren te betrekken bij het maken van projectplannen, zoals bijvoorbeeld voor de 035 Popprijs, in samenwerking met De Vorstin. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken, en dit biedt jongeren kansen om relaties aan te gaan met andere organisaties en gelijkgestemde jongeren.

I: Wat zijn enkele belangrijke lessen of inzichten die jullie hebben opgedaan door betrokken te zijn bij Hilversummer.nl en het werken met jongeren in Hilversum?

Y: Ondanks dat Young Hilversummers nog maar kort bestaat, hebben we al veel geleerd. Een belangrijke les is dat jongeren enorm gedreven zijn en graag willen, soms zelfs ongeduldig (op een positieve manier). Ze vragen zich af waarom dingen zo moeilijk moeten zijn en waarom er zoveel gepraat moet worden. Soms willen ze gewoon actie ondernemen. Tegelijkertijd is het belangrijk om hen soms te begrenzen en realistisch te blijven, zodat we duidelijke verwachtingen hebben en teleurstellingen kunnen voorkomen.

I: Hoe zie je de toekomst van Young Hilversummers en de rol die Hilversummer.nl kan spelen bij het bevorderen van de betrokkenheid en belangenbehartiging van jongeren?

Y: Ons toekomstbeeld is dat bijna alle jongeren in Hilversum verbonden zijn met Young Hilversummers. Binnen de verschillende takken, zoals kunst & media, cultuur & maatschappij, sport & games, en werk & ondernemen, willen we jongeren met elkaar verbinden. Daarnaast streven we naar een eigen fysieke plek waar jongeren samenkomen, waar ze creatieve projecten kunnen bespreken en Hilversum nog leuker kunnen maken. Hilversummer.nl kan een belangrijke rol spelen door jongeren te betrekken, hun stem te versterken en hen te ondersteunen in het behartigen van hun belangen.

Actueel