In de 3rde aflevering van LAB mediaplein talks komt Youssef Douzi aan het woord over zijn missie

Youssef Douzi, een trotse inwoner van Hilversum, heeft een missie: hij streeft ernaar van Hilversum een stad te maken waar jongeren hun talenten kunnen ontdekken. Als initiatiefnemer van YoungHilversummers en jongerencoach op het Alberdingk Thijm College, zet hij zich met hart en ziel in voor deze zaak. In de recentste aflevering van Lab Mediaplein Talks deelt hij zijn persoonlijke passie en motivatie.

De brandstof achter zijn passie voor het coachen van jongeren ligt in de persoonlijke tegenslagen die Youssef heeft ervaren, waaronder het verlies van zijn broer. Deze uitdagingen hebben hem gedreven om er voor anderen te willen zijn.

Youssef benadrukt het belang van het opbouwen van een vertrouwensband met jongeren. Hij deelt: "Voor mij is het nooit een doel geweest om jongeren te bereiken, maar vooral om jongeren te laten schitteren. Door je te richten op hun talenten, toon je oprechte interesse in wie ze zijn. Op die manier ontstaat er een oprechte verbinding. Ze voelen zich gezien en gehoord. Op dat moment draait het niet langer om of ik ze heb bereikt of niet, maar om het feit dat ik ze op emotioneel niveau heb weten te raken."

Actueel