Wat vindt Hilversummers.nl belangrijk?


Hilversummers.nl hecht veel waarde aan inclusiviteit, participatie en duurzaamheid. We streven naar een gemeenschap waarin iedereen mee kan en mag doen. We moedigen actieve deelname aan en stimuleren samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties. Daarnaast zetten we ons in om samen Hilversum mooier te maken. We gaan hierbij uit van de potentie en overvloed die er in Hilversum is. Als we onze ideeen samen waarmaken en de potentie en overvloed voor alle Hilversummers toegankelijk maken is dat fijner voor iedereen.

IS JOUW VRAAG NIET BEANTWOORD?

Stel hier je vraag!

FAQ