Wijkcentrum De Geus

Vm Geuzenschool / Wijkcentrum De Geus 1906 / E. Hogervorst Geuzenweg 82-84 Het statige wijkgebouw De Geus aan de Geuzenweg is gebouwd in 1905-1906 als School met den Bijbel voor de kinderen van de wijk Over ‘t Spoor. Het ontwerp voor de school met onderwijzerswoning kwam van architect E. Hogervorst, in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. In de jaren zeventig vestigde het Wijkcentrum De Geus zich in het gebouw. De school en onderwijzerswoning zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Over ’t Spoor De aanleg van de Oosterspoorlijn in 1874, die Amsterdam met het oosten van het land verbond, deelde Hilversum in tweeën. Het deel dat ten oosten van het spoor kwam te liggen kreeg de naam Over ’t Spoor. Al gauw vestigden zich hier nieuwe industrieën en kwam de ontwikkeling van de wijk op gang. De voornamelijk arbeidersbevolking nam sterk toe en daarmee de behoefte aan woningen, winkels, scholen en kerken. De School met den Bijbel Aanvankelijk gingen de kinderen in het oude dorp naar school, maar de spoorwegovergang vormde een hinderlijke barrière. In 1904 verrees de eerste Openbare Lagere School in de wijk (aan de Huygensstraat). In opdracht van de “Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel onder den zinspreuk ‘Eben Haëzer’ ” ontwierp E. Hogervorst een Christelijke School voor de wijk. De school werd gebouwd aan de Geuzenweg.

Op 1 mei 1906 vond de feestelijke opening plaats onder aanwezigheid van burgemeester en wethouders. Overgangsstijl De school en onderwijzerswoning werden gebouwd in de voor de eind negentiende eeuw karakteristieke Overgangsstijl, met Art Nouveau elementen in de detaillering. Hogervorst ontwierp een rechthoekig schoolgebouw dat oorspronkelijk bestond uit één bouwlaag en een zolder. De symmetrische voorgevel is opgebouwd uit gepleisterd baksteen en werd verlevendigd met roodbakstenen elementen en decoratieve muurankers. Het middendeel van de voorgevel steekt iets naar voren (risaliseert) en eindigt in een puntgevel. Hierin is de tekst ANNO – 1906 opgenomen. De entree is royaal vormgegeven in een boogvormig portiek. Tegen de rechter zijgevel staat de onderwijzerswoning, in dezelfde stijl als het hoofdgebouw. Burgemeester over het spoor Het eerste hoofd van de school was L.W.J. van Hasselt (1882-1958), een functie die hij tot 1947 bekleedde. Hij kreeg al gauw de bijnaam ‘burgemeester van Over ‘t Spoor’, vanwege het vele goede werk dat hij deed op het gebied van kerk en samenleving en voor de christelijke vorming van de jeugd. Na zijn dood werd hij ingeschreven in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum.

Wijzigingen Al in 1912 werd de school opgehoogd met een tweede verdieping, waarin twee klaslokalen werden ondergebracht, eveneens naar ontwerp van E. Hogervorst. In 1923 werd aan de achterzijde een serre opgericht en in 1924 werden twee leslokalen aangebouwd. In 1932 werd een gymnastieklokaal aan de school toegevoegd. De school deed dienst tot in de jaren zeventig, waarna het Wijkcentrum De Geus zich in het gebouw vestigde. In de donkergrijs geverfde gevel zijn de oorspronkelijke decoratieve elementen nog aanwezig. De naastgelegen onderwijzerswoning is geel bepleisterd. Artikel overgenomen van de website;

https://www.dudokarchitectuurcentrum.nl/andere-werken/vm-geuzenschool-wijkcentrum-de-geus/

Actueel