Homepage

Oproep Omgevingsvisie Duurzaam H’sum


Oproep Omgevingsvisie Duurzaam H’sum Met de Omgevingsvisie neigt de gemeente naar ‘greenwashing’. 1. De milieu-effectenrapportage toont aan dat we de energiedoelen in 2040 niet halen. 2. Substantiële hoognodige nieuwe acties en pijnlijke keuzen ten gunste van de duurzaamheid worden op de lange baan geschoven. 3. Uit niets blijkt een wil om deze periode daadwerkelijk extra ruimte te maken voor groen en fiets. Laat daarom je duurzame stem horen tijdens de inspraak. Het zou sterk zijn als velen inspreken met als belangrijkste pleidooi: “Geef met lef en leiderschap gevolg aan de opbrengst van de participatie van de Hilversumse samenleving: Zoals prioriteit voor groen-, fiets- en energiebeleid”. En dit kan je vanuit je eigen invalshoek inkleuren. Je kan je inspraakreactie van 6 maart tot en met 17 april mailen naar omgevingsvisie@hilversum.nl, En doe 9 maart mee aan het stadsgesprek. Zie bouwenaanhilversum.nl/hilversum2040. Wat vooraf ging en Monty Python . . . Talloze bewoners en bedrijven is van tevoren om input gevraagd. Uitslag van deze participatie was: wij willen meer groen en ruimte voor de fiets en een bestuur dat hiervoor durft te kiezen. Het stuk zegt deze oproep te volgen, maar voegt tegelijk geen daad bij het woord. Ook het breed onderschreven ‘Klimaatmanifest Hilversum’ wordt hiermee genegeerd. Deze ‘visie’ roept een klassieke Monty Python-scène in herinnering: https://www.youtube.com/watch?v=YawagQ6lLrA Of, zoals de VN het formuleerde: Een crimineel gebrek aan leiderschap. Zeg het voort! Wellicht kan je deze oproep om in te spreken ook via je eigen kanalen binnen je eigen kring delen. Ter inspiratie: Het is aan eenieder om eigen woorden te vinden voor de inspraak reactie. Zelf spits ik mijn inspraakreactie toe op de volgende punten; 1. Herstel met het uitvoeringsprogramma Groen en het fietsplan de balans in het gebruik van de openbare ruimte, ook als dit ten koste gaat van de dominantie van het ruimtebeslag voor de auto. 2. Verplicht bedrijven tot zonnedaken. Neem belemmeringen weg voor panelen op monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten. Benut kansen in buitengebied en plaats minstens één windmolen. NU nodig, en omkeerbaar als de toekomst alternatieven biedt. 3. Besef dat hardwerkend, hard lerend en winkelend Hilversum vooral fietst en loopt, dus: 1. Laat dit zien bij de herinrichting van de Gijsbrecht en aanLOOPstraat Havenstraat. 2. Behoud van de fietsroutes over de Kerkbrink. 3. Laat buiten winkeltijden de fiets toe op de Kerkstraat (Voorhoeve – Kerkbrink) en op de Groest Rob Roskes Initiatiefnemer Klimaatmanifest Hilversum
Lees meer

Locatie:Wat zou jij willen bijdragen als dit wordt opgepakt?

Wij nemen het serieus om jou en je mede Hilversummers te ondersteunen in het waar maken van je initiatief. We vinden het een fijne gedachte dat jij het minstens net zo serieus neemt. Daarom stellen we je snel nog even een paar vragen voordat we daadwerkelijk het initiatief starten.

Maakt het te nemen initiatief Hilversum mooier voor meerdere Hilversummers? Zijn er meer Hilversummers die het een goed idee vinden? Heb je al een idee van Hilversummers die je in ieder geval wilt uitnodigen om betrokken te raken bij het initiatief?

  • Samen zetten we ons in om vanuit het gezamenlijk belang Hilversum te verbeteren. Dit betekent dat je snel op zoek zult gaan naar betrokkenheid van meerdere Hilversummers.

Is het waarmaken van dit idee iets dat ligt binnen jouw bereik? Is bij het idee iemand anders zijn eigendom (bijvoorbeeld gebouw o.i.d.) betrokken? Krijg je bij het waarmaken van het idee te maken met wet en regelgeving?

  • Soms is een idee vooral een oproep aan een persoon of organisatie om iets op te lossen of zich aan te passen. In dat geval is direct contact met de betreffende Hilversummer ons inziens een verstandigere route dan het nemen van een initiatief op Hilversummers.nl. Mocht je idee betrekking hebben op iemand anders zijn eigendom of past het mogelijk niet in wet en regelgeving dan kan het nuttig zijn om dit eerst verder te onderzoeken voordat je een initiatief neemt.

Heb je een duidelijke ambitie? Iets dat op enige moment beschouwd kan worden als 'klaar'.

  • Initiatieven zijn pogingen om samen met andere Hilversummers een idee te verwezenlijken, initiatieven kenmerken zich doordat ze een begin en een eind hebben en na afloop van een geslaagd initiatief Hilversum een beetje mooier geworden is.

Is er voor het waarmaken van dit idee geld of andere middelen benodigd?

  • En heb je er voldoende vertrouwen in dat je samen met de andere Hilversummers deze middelen bij elkaar kunt organiseren?

Ben je bereid om er voldoende tijd in te steken om het initiatief daadwerkelijk samen waar te maken?

  • Onze ervaring leert dat het waar maken van een initiatief best regelmatig meer tijd en energie kost dan je van te voren verwacht en of hoopt. En dat is natuurlijk helemaal prima want zou je er anders aan beginnen... Toch vinden we het fijn als je nog één keer goed bedenkt of je ook als het even tegen zit bereid bent om samen met Hilversummers je echt in te zetten het idee waar te maken. Ja? Neem dan nu gerust het initiatief!

Mocht je nog twijfelen of vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. We sparren graag met je!


Ja! Ik neem het initiatief